Wizyta

Jak się przygotować?

Dokumentacja medyczna

Proszę o zabranie ze sobą wszystkich dokumentów związanych ze stanem zdrowia, w tym: wypisy szpitalne, wyniki badań obrazowych (RTG, USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, itd.) oraz badań laboratoryjnych (badania krwi, moczu itd.).

Ubranie / Bielizna

Zarówno badanie kliniczne, jak i leczenie wymaga bezpośredniego dostępu do skóry pacjenta, dlatego proszę o założenie bielizny, która zapewni Pani/Panu komfort w trakcie wizyty. Ocenie poddawany jest cały narząd ruchu oraz nierzadko jama brzuszna niezależnie od tego, czy problem występuje w obrębie stawu kolanowego, czy w kręgosłupie.

Przebieg wizyty

1. Wywiad i historia pacjenta

Na początku konsultacji pacjent przedstawia swój główny problem z którym zgłasza się do gabinetu. Następnie zadawane są konkretne pytania, dzięki którym ustalana jest dokładna lokalizacja, charakter oraz przebieg dolegliwości. Kolejne pytania dotyczą nie tylko bezpośrednio zgłaszanego problemu, ale również dolegliwości towarzyszących, które najczęściej nie są przez pacjenta wiązane z obecnymi dolegliwościami. Rzetelnie zebrany wywiad jest niezwykle ważnym elementem diagnostyki, ponieważ dzięki niemu możemy określić dalsze postępowanie diagnostyczne.

 

2. Badanie kliniczne i wnioskowanie

Po zebraniu wywiadu przeprowadzane są konkretne testy kliniczne, których zadaniem jest zbadanie stanu strukturalnego i funkcjonalnego wybranych części ciała w celu wykluczenia przeciwwskazań do terapii. Następnie wykonywana jest weryfikacja ruchowa oraz palpacyjna w obrębie kilku zaangażowanych w problem segmentów ciała. Na podstawie zebranych informacji z wywiadu, badań obrazowych oraz badania klinicznego stawiamy hipotezę diagnostyczną przyczyn dolegliwości, z którymi zgłosił się pacjent.

 

3. Planowanie i przeprowadzenie leczenia

Jeśli postawiona hipoteza pozwala na przeprowadzenie leczenia zachowawczego, to podczas wizyty wykonywane są zabiegi, celowane na przyczynę problemu. Przed wykonaniem terapii, pacjent zostaje dokładnie poinformowany o tym na czym polega oraz w jaki sposób będzie wyglądał zabieg.

 

4. Ponowne testy kliniczne i prognozowanie

Po wykonaniu leczenia, niezwłocznie przeprowadza się ponowną weryfikację ruchową w celu oceny skuteczności przeprowadzonego zabiegu. Pacjent otrzymuję rzetelną informację na temat oczekiwanych rezultatów, szacowanej ilości zabiegów oraz o możliwych reakcjach pozabiegowych.